Disclaimer

Repair Café Ede verleent u hierbij toegang tot www.repaircafe-ede.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Repair Café Ede behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend

Beperkte aansprakelijkheid

Repair Café Ede spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Repair Café Ede. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Repair Café Ede nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Repair Café Ede. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Repair Café Ede, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Reparatie bijeenkomsten

ENKA-kantine

07/08/2024 | 19:00 - 21:00
De ENKA-kantine

Repair Café in De Meerpaal

08/08/2024 | 13:00 - 15:30
Buurthuis De Meerpaal

Repair Café in De Ontmoeting

10/08/2024 | 10:00 - 12:30
De Ontmoeting

Repair Café nieuws

Vacature communicatie

18 juni 2024

Reparatie gebroken laptop

21 mei 2024

15 mei 2024

Vacature communicatie

18 juni 2024

Reparatie gebroken laptop

21 mei 2024

15 mei 2024

Donateur worden?

Dat kan!

Repair Café Ede-Bennekom heeft je donatie hard nodig. Want zonder financiële steun is het niet mogelijk om het Repair Café een vaste plaats in de samenleving te geven. Iedereen die van repareren houdt, kan donateur worden. Doe het vandaag nog!