11
FEB
2020

Jaarverslag 2019

Posted By :
Comments : Off

Het jaarverslag over 2019 hebben we samengevat in een aantal WIST U DATJES:

WIST U DAT:

  • Repair Café Ede in 2019 zo’n 400 reparaties heeft verricht?
  • we er in geslaagd zijn om 60% van de aangeboden goederen een tweede leven te geven?
  • de vrijwillige bijdrage van de bezoekers nogal varieerde van 50 eurocent tot 20 euro. Dat deze inkomsten o.a. worden gebruikt voor de aanschaf van benodigde gereedschappen en materialen?
  • het Repair Café Ede ruim twintig zeer enthousiaste en trouwe vrijwilligers heeft. En er dit jaar nauwelijks verloop heeft plaats gevonden in het vrijwilligers bestand?
  • niet te repareren elektrische apparaten naar het Leger des Heils gaan en dat deze organisatie samen met haar cliënten de apparaten demonteert om de zo verkregen grondstoffen weer te hergebruiken?
  • we het werkgebied gaan uitbreiden en voorbereidingen getroffen hebben voor een Repair Café in Bennekom. En dat dit op 14 maart van start gaat?!
Over de auteur